top of page

ทำอสังหาริมทรัพย์ ควรรู้กฎหมาย

กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำธุรกิจฯ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาที่ดินมาเพื่อพัฒนาโครงการ การซื้อมา-ขายไป...

ไขความลับ “CBD กรุงเทพฯ” ทำเลทองที่นายหน้าต้องคว้าเอาไว้

ว่ากันด้วยเรื่องการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวดิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้หรือแม้แต่นายหน้ามือใหม่เ...

Blog: Blog2
bottom of page