top of page

ไขความลับ “CBD กรุงเทพฯ” ทำเลทองที่นายหน้าต้องคว้าเอาไว้

ว่ากันด้วยเรื่องการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวดิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้หรือแม้แต่นายหน้ามือใหม่เ...

วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน Property valuation

สำหรับการ “ประเมินมูลค่า” หรือ “การประเมินค่าทรัพย์สิน” ความรู้วิธีการดังกล่าว จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเลือกซื้อ-ขาย...

Blog: Blog2
bottom of page